zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
Top Strategic Technology Trends 2024
Gartner's top 10 strategic technology trends for 2024 include: Each
‘Bản sao Twitter’ hút người dùng nhanh hơn ChatGPT – TechData.AI
Mạng xã hội Threads của Meta đạt 70 triệu người
Trở thành startup tỷ USD nhờ tạo chatbot Einstein, Musk – TechData.AI
Character.AI, cho phép người dùng tự tạo chatbot theo ý
Scroll to Top