zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
Mô hình hoá dữ liệu: Data Warehouse Modeling – TechData.AI
Data Warehouse Modeling là quá trình thiết kế các lược
TOP CÁC CÔNG CỤ DATA ENGINEER CẦN HỌC – TechData.AI
Data Engineering là một trong những công việc hấp dẫn
Airflow™ là gì? – TechData.AI
Apache Airflow™ là một nền tảng mã nguồn mở để
Phiên bản Apache Airflow 2.6.0 có gì mới? – TechData.AI
Apache Airflow 2.6.0 đã được phát hành! Tôi vui mừng
Câu hỏi phỏng vấn Data Engineer – TechData.AI
Với những câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn
Data Engineer là gì? – TechData.AI
Tìm hiểu data engineering là gì, sự khác biệt giữa
Scroll to Top